Начало обучения

ул. Н. Шишка, 34   12.10.2017

пр. Ленина, 58/2   12.10.2017

ул. Жукова, 9а   28.09.2017

ул. Жукова, 9а   12.10.2017 !ВНИМАНИЕ! (утренние занятия)